Krótkie kody T-MOBILE, Tak Tak, Mix, karta

  • Wpisz wybrany kod z klawiatury telefonu
  • Wyślij kod za pomocą klawisza połączenia
Ekspresowe menu: *100#
Uzupełnienie konta: *111*14-cyfrowy kod uzupełniający#
Sprawdzenie kwoty na koncie: *101#
Sprawdzenie stanu T-Mobile jednostek: *102#
Sprawdzenie stanu minut terminowych *103*3#
Wyłączenie przekierowań na pocztę głosową: ##002#
Aktywacja usługi MMS: *132*1*1#
Aktywacja usługi GPRS: *132*2*1#
Aktywacja usługi Roamingu: *132*5*1#
Aktywacja usługi Połączenia wideo: *132*9*1#
Wyłączenie usługi MMS: *132*1*2#
Wyłączenie usługi GPRS: *132*2*2#
Wyłączenie usługi Roamingu: *132*5*2#
Zarządzanie usługami w Ekspresowym Menu *100#

tmobile-logo